Organisatie

De TTCN is een vereniging met als hoogste orgaan de algemene ledenvergadering, de ALV. De ALV kiest uit haar midden een bestuur welke verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

Ter ondersteuning van het bestuur kunnen de volgende werkgroepen aktief zijn:

Neem contact op