De Tibetaanse Terriër en zijn gedrag

De Tibetaanse Terriër is een evenredig gebouwde hond met een compact stevig lijf en een verbazingwekkend sprongvermogen. Een en ander komt hem uiteraard goed van pas bij het uitoefenen van zijn functie als herdershond. Ook in zijn gedrag is hij een op en top herdershond. Zijn relatief geringe afmeting en warrelig uiterlijk mogen dan de schijn wekken van een schoothondje of een gezelschapsdier, niets is minder waar. De Tibetaanse Terriër is in zijn eigen beleving een reuzenhond en gedraagt zich ook zo, al is hij voor een herdershond tamelijk klein van stuk. Fysiek en psychisch gezien is het een sterke, stoere hond, die vol bewegingsdrang zit. In zijn gedrag heeft hij niets van het stereotype van een Terriër, want hij is van nature niet fel of strijdlustig. Dat neemt niet weg, dat hij schrander, moedig en levendig is. Zeker als hij een van zijn dolle buien heeft, is niets hem gek genoeg.

Het is een misvatting te denken dat de Tibetaanse Terriër niet met kinderen overweg zou kunnen. Geen enkele hond vindt het prettig om aan zijn haren of oren te worden getrokken en wat dat betreft heeft de Tibetaanse Terriër een zeer aantrekkelijk uiterlijk voor kinderen. Het zal een dergelijke negatieve behandeling echter niet accepteren. Kinderen moeten daarom goed worden opgevoed in het omgaan met honden en de allerkleinsten moeten niet zonder toezicht met welke hond dan ook alleen gelaten worden. Over het algemeen toont de Tibetaanse Terriër zich vriendelijk en vredelievend tegenover kinderen.

Neem contact op