Aanmelding lidmaatschap

Als lid van de TTCN wordt u geïnformeerd over en kunt u deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de vereniging, zoals wandelingen, lezingen, clubdagen en (kampioenschaps)clubmatches. Vele activiteiten zullen voor u gratis zijn.

De kosten verbonden aan het lidmaatschap bedragen:
€ 20,00 lidmaatschap per jaar
Gezinslidmaatschap € 7,00 (u krijgt hiervoor stemrecht op de ALV)

Als u lid wilt worden van de rasvereniging verzoeken wij u bijgaand formulier in te vullen en te verzenden. Na acceptatie** ontvangt u een factuur voor de betaling. Na ontvangst hiervan gaat het lidmaatschap in.

Dhr.
Mevr.
Wil graag lid worden van de TTCN onderstaande is niet van toepassing, dan vult u daar TTCN in
Bij deze inschrijving wordt eenmalig € 6,00 in rekening gebracht voor administratie kosten
Stamboomnummer moet wel FCI herkend zijn, voorbeeld NHSB (ned) VDH (duitsland) of LOSH ( Belgie)
Akkoord


* Deze velden zijn verplicht.

 

** Indien een lid bezwaar heeft tegen de acceptatie van een kandidaat lid heeft dat lid het recht om, conform het Huishoudelijk Reglement, binnen 14 dagen na publicatie van het voorgenomen lidmaatschap in het Tibetaanse Terriër bulletin, schriftelijk bezwaar in te dienen bij het bestuur.

Neem contact op