Algemene informatie over de gezondheid

Leden die een nestje Tibetanen gaan fokken hebben zich te houden aan het vastgestelde rasspecifieke fokreglement. Hierin wordt o.a. geregeld welke gezondheidszaken van belang zijn voor het in stand houden van een gezonde populatie Tibetaanse Terriërs. Voor de lichamelijke kant van het fokken wordt vereist dat de honden, welke worden ingezet voor de fokkerij, moeten voldoen aan:

DNA:

Momenteel zijn er DNA-testen beschikbaar voor de erfelijke afwijkingen PRA, CCL en PLL (voor meer infomatie zie het kopje gezondheid op deze website)
Er zijn een aantal specifieke aandoeningen aan te wijzen waarvoor de Tibetaanse Terriër meer vatbaar is dan andere rassen. Met name Lensluxatie en NCL/CCL kan voor de Tibetaan een probleem zijn, zeker als er niet zorgvuldig gehandeld wordt bij het fokken. Bij de fokker van uw keuze kunt u alle vragen stellen met betrekking tot dit onderwerp.

Neem contact op