Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door het bestuur van de Tibetaanse Terriƫr Club Nederland (TTCN) met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Verwijzingen naar sites die niet door TTCN worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel TTCN uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot die sites wordt afgewezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het getoond van de website ,teksten of beelden (content) of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. 

De bezoeker is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt en mag niet overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming aan het bestuur van de TTCN Het bestuur van TTCN hecht veel waarde aan uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie of fotos die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en blijven eigendom van de TTCN . Deze informatie wordt gebruikt voor doeleinden van de TTCN. Wij zullen nooit uw gegevens delen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derde partijen.

Uw persoonsgegevens en alle andere gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het opstellen van contracten, uitnodigingen, posstukken zoals b.v. clubblad

Deze website bevat links naar andere websites, TTCN is niet verantwoordelijk voor het privacyregelemt van deze websites.

Neem contact op