Dek en Geboorte aangifte
Dekverklaring
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Anders:
Ja
Anders:
Ja
Anders:
Ja
Anders:
Ja
Alle kopieën dienen te worden opgestuurd aan W.van Vuren - Noordhollandlaan 22, 4926 GK Lage-Zwaluwe
Gelieve z.s.m. de nestafdracht van € 35,- over te maken naar NL91INGB0002860367 t.n.v. Penningmeester Tibetaanse Terriër Club Nederland o.v.v. nestafdracht. Na ontvangst worden de papieren verwerkt.
(1) Indien de 4 DNA uitslagen van beide ouderdieren al bij de rubriek “DNA uitslagen” vermeld staan is opsturen niet nodig


* Deze velden zijn verplicht.
Dek en geboorte aangifte

Voorbeeld tekst.

Neem contact op